{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant

vrátit se na začátek této stránky


Programy pro školy

Články

Náš tatíček Masaryk, Na dně nádob

Termín konání: 05/03 - 22/04 2018

Náš tatíček Masaryk

Program k výstavě Umění československa 1918-1938, pro I. STUPEŇ od 3. tříd ZŠ.

Program trvá 60 - 90 minut. Výchovně vzdělávací program přiblíží žákům život a osobnost prvního Československého prezidenta T. G. Masaryka. Seznámí se s T. G. Masarykem, jako s českým vědcem, filozofem, pedagogem, politikem, žurnalistou, zakladatelem československého státu a prezidentem nebo jako s manželem Charlotty Garrigue. V praktické části vytvoříme společný komiksový příběh, který nám pomůže zrekapitulovat život T. G. Masaryka.

Program k výstavě Umění československa 1918-1938, pro II. STUPEŇ ZŠ, SŠ.

Programy trvají 60 - 90 minut. Na základě vystavených děl vzniklých v meziválečném období 1918–1938, doplněných o dobové dokumenty účastníci programu porozumí významu úsilí T. G. Masaryka a jeho zásluhám o vznik ČSR, zhodnotí jeho význam pro prvorepublikovou společnost. Nahlédneme i do jeho soukromého života. Žáci budou mít k dispozici pracovní listy.

Výchovně vzdělávací program přiblíží žákům a studentům nelehkou životní pouť našeho prvního Československého prezidenta a spolu s ním důležité období české historie. V neposlední řadě též příběh národa této země, který po staletích dosáhl samostatnosti a vyrovnal se nejvyspělejším národům světa. Do programu je zahrnuta práce s textovými materiály a diskuse. Výklad i doprovodné texty jsou vždy přizpůsobeny věku návštěvníků. Program je doplněn animační částí, během které se studenti pokusí vytvořit společný komiksový příběh prezidentova soukromého života.

Cíle: rozvoj hrubé a jemné motoriky, kognitivních schopností a smyslového vnímání cestou využití alternativních technik.

Hlásit se můžete e-mailem: info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216. Je třeba nahlásit počet dětí, jejich věk a kontakt na doprovázejícího pedagoga. Cena 20 kč, doprovázející pedagog zdarma. 

Na setkání s Vámi se těší Veronika Mesnerová.

Na dně nádob

Program k výstavě Antonín Kybal a Otto Eckert" Od květu k linii, pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Keramické nádoby Otta Eckerta vynikají dekorem a náročnou povrchovou úpravou. Otto Eckert vrstvil glazury a následně je proškrabával. Zatímco zvenčí je nádoba většinou matná a na omak hrubá, uvnitř překvapí obraz, který přitahuje naši pozornost, v některých případech se zdá, jako bychom se dívali na vodní hladinu, na které plavou opadané květy ze stromů, jindy je vyškrabávaný dekor abstraktní, založený na liniích a bodech.
Děti a studenti si vyzkouší několik výtvarných her založených na opakujícím se pohybu kreslícího nástroje. K tomu nám budou pomáhat otáčivé stoličky od piana, skateboardy a vlastní tělo. Tématem budou linie a body, rytmus a rastr.  Z vytvořených kreseb vytvoříme prostorový objekt – nádobu.

Hlásit se můžete e-mailem: info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216. Je třeba nahlásit počet dětí, jejich věk a kontakt na doprovázejícího pedagoga. Cena 20 kč, doprovázející pedagog zdarma. 

Na setkání s Vámi se těší Tereza Burdová.

 

 

 

 

vrátit se na začátek této stránky


Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Antonín Kybal a Otto Eckert: Od květu k linii

Místo konání:
Termín konání: 03/03 - 22/04 2018

Umění Československa v období let 1918-1938

Místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě - ochoz
Termín konání: 03/03 - 22/04 2018

Alžběta Bačíková - Prohnutá dlažba

Místo konání: Galerie výtvarného umění v Náchodě - kabinet kresby, grafiky a fotografie
Termín konání: 08/03 - 22/04 2018

vrátit se na začátek této stránky