{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Tkáň. Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie

Místo konání:
Termín konání: 26/01 - 17/03 2019

Vernisáž 25. 1.

Přízemí zámecké jízdárny

Autoři a kurátoři výstavy: za AJG Dita Pfeferová, Miroslav Růžička, a za GVUN Jan Kapusta.

Informální umění, zkráceně informel, bylo hlavním evropským uměleckým směrem po druhé světové válce. Termín vyjadřoval jednu z jeho základních charakteristik - absenci formy v tradičním smyslu (předpona in- zde představuje latinský zápor). Díla syrové estetiky chtěla postihnout primární existenci člověka, bezprostředně otiskovanou do matérie díla; ostatně informel je výtvarným ekvivalentem existencialismu v literatuře a filosofii. V Československu odříznutém po roce 1948 od vývoje ve světě se informel v závěru 50. let stal hlavní tendencí neoficiálního umění, i když se tu používal spíše termín "strukturální abstrakce". Zdejší verze však měla specifickou podobu, více estetizovanou a spirituální. Svébytným vývojem k němu dospěli tvůrci, nastupující ve 40. a na začátku 50. let (Medek, Istler, Boudník, Kotík, Sekal, Piesen, Balcar), kteří pak ovlivnili autory o generaci či dvě mladší, studující na pražských výtvarných školách (Koblasa, Beran, Tomalík, Sion, Janošek, Nešleha, Málek, Švankmajer, Hotový). Ve sbírce AJG je informel zastoupen velmi kvalitně. Výstava představí unikátní soubor informelních tendencí v 60. letech 20. století v Československu ze sbírky Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Připomene přelomová díla a významné umělce naší výtvarné scény.

plakát

vrátit se na začátek této stránky