{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Naše galerie - Odstíny mých krajin

Místo konání: GVUN - zámecká jízdárna
Termín konání: 22/01 - 14/02 2010

Od roku 2006 pořádá Galerie výtvarného umění v Náchodě výtvarnou soutěž pro občany Náchodska s názvem NAŠE Galerie. Pro 4. ročník soutěže byl vybrán podtitul: Odstíny mých krajin.

Vyhlášené téma mělo vést soutěžící k zamyšlení nad tím, že každá barva má mnoho odstínů, které vyjadřují naše pocity a nálady. Stejně tak pojem krajina obsahuje více témat. Představíme si domov, rodný kraj, naši zem, ale vybaví se nám také vzpomínky na prázdninová dobrodružství. Ve slovním spojení odstíny mých krajin pak můžeme vidět sny, touhy, přání, nové horizonty fantazií nebo rozmanitý svět naší mysli a duše.

Soutěž proběhla ve čtyřech věkových kategoriích – děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládež (16–18 let), dospělí. Vyhodnocení prací proběhlo podle výtvarných oborů: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová), fotografie (klasická i digitální) a objekt. Porota složená ze zaměstnanců galerie a přizvaných hostů se snažila z každého oboru vybrat tři nejlepší díla. Nebylo to vždy snadné, v některých oborech se porota rozhodla díla nehodnotit, především pro malý počet přihlášených prací. Ale ve většině oborů udělila navíc i zvláštní ceny poroty.

4. ročníku soutěže se zúčastnilo 183 soutěžících, přihlášeno bylo celkem 281 prací. Výstava soutěžních prací zaplní celou budovu zámecké jízdárny. Oficiální vyhlášení výsledků včetně předání cen proběhne 22. ledna 2010. Výstava vybraných soutěžních prací pak bude k vidění v prostorách Galerie výtvarného umění v Náchodě do 14. února 2010.

 

 

vrátit se na začátek této stránky