{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Josef Thér - Proměny (fotografie, koláže, počítačová grafika)

Místo konání:
Termín konání: 12/09 - 02/11 2008

Novoměstský fotograf Josef Thér (narozen 8. dubna 1945 v Polici nad Metují) profesně zcela jinak zaměřený, se sklonem k múzickému projevu, fotografoval jako jiní portréty, krajinu Broumovska, zátiší a zákoutí přírodních scenérií v jejich "věčnosti i prchavosti", v trvání i proměně času i světla. Estetizoval realitu klasickou kompozicí a atmosférou. Zaujaly ho některé dominantní detaily, které se v obraze opakovaly (kořeny, kmeny, kámen, vodní proud, stromořadí, větve, stíny). Kromě přírodních útvarů si všímal i civilizačních a kulturních prvků (schodiště, ploty, ohrady, zábradlí, zdi, hřbitov).
Vnitřní řád přírodních útvarů v sobě obsahuje přirozenou symetrii, rovnováhu, rytmus i jiné geometrizované formy jako spirály, rozety, koule, tvar měsíce, lusku, hroznu, které se opakují, ale samy od sebe ornament netvoří. Vyjmutím jednoho, nebo skupiny prvků a jejich seřazením podle podélné, příčné osy, nebo v řadě za sebou vznikne nový – umělý – řád. Vynikne zvláštnost útvaru, vnější i vnitřní skladba (listu, květu, traviny, mušle, plodu, minerálu), která v chaosu jiných prvků zůstává ukrytá.
Thérovy fotomontáže výseku reality si udržují svou prostorovost, světlo i stín, ale opakováním se zploštily až do kobercových vzorů. Oko s překvapením vnímá novou, nevídanou skutečnost.
Thér tvořil původní koláže a montáže stříháním fotografií (v totožném kontrastu a tonalitě), nebo optickým složením a maskováním přímo ve fotografickém přístroji. Lepené montáže vyžadují přesnost, trpělivost při řezání, tvarování, obrušování styčných okrajů před nalepením, dodatečnou tečkovou stříkanou retuší, kolorováním a lokálním tónováním získávají výlučnost a jsou originály.
Thérova výstava v náchodské galerii je ojedinělá tím, že představuje samé cykly, či výběry z cyklů. Autor zde předvádí montáže ve vazbě omezeného počtu fotografií. Překvapivé variace, proměny a vazby prvků jevové reality jsou základem fantaskna. Jeho fotografika z posledního období vznikla už digitálními postupy. Je převážně barevná a překvapuje novými dynamickými možnostmi skladby.

Prof. PhDr. Ludvík Baran, DrSc.
/Text je úryvkem z katalogu výstavy./

Elektronická pozvánka na vernisáž ke stažení ZDE.

vrátit se na začátek této stránky