{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Daniel Reynek - fotografie

Místo konání: ochoz zámecké jízdárny
Termín konání: 04/03 - 01/05 2011

(narozen 9. června 1928 v La Tronche u Grenoblu ve Francii)

Fotografiemi Daniela Reynka vstupujeme do osobitého petrkovského prostředí, v němž je ukotveno Danielovo vidění skutečnosti, čerpající z onoho genius loci, jež vdechl Petrkovu především Danielův otec Bohuslav Reynek, velký český básník a grafik.

Daniel svému otci řadu let pomáhal s tiskem grafických listů a přitom si uvědomoval, že podstata zobrazení ve výtvarném umění nespočívá v kopírování toho, co existuje, ale ve vytváření přesvědčivího dojmu, že zobrazovanou věc takto vidíme.

Danielovy fotografické montáže nesledují tyto otcovy kroky, Daniel Reynek - fotograf je především okouzlen těmi nejprostšími jevy, jimiž je obklopen, v kráse jejich netušených souvislostí nalézá svou osobitost, směřující k chvále stvořeného jsoucna v jeho netušené zázračnosti.

vrátit se na začátek této stránky