{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

NAŠE Galerie

Místo konání: Zámecká jízdárna
Termín konání: 07/11 - 23/11 2008

Začátkem září 2008 vyhlásila Galerie výtvarného umění v Náchodě pro všechny občany Náchodska již třetí ročník výtvarné soutěže NAŠE Galerie, tentokrát s podtitulem: Tady jsem doma!


Vyhlášené téma mělo vést obyvatele Náchodska k zamyšlení nejen nad jejich vztahem k městu, případně ke krajině, ve které žijí, ale také nad lidmi a věcmi, jež je obklopují, neboĹĄ definice toho, co pro každého z nás znamená slovo doma, může být velmi různá.


Do soutěže byly přijímány práce patřící do těchto výtvarných oborů: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová), fotografie (klasická i digitální) i socha (plastika i skulptura), protože jsme chtěli soutěžícím dát co největší volnost v tvůrčí práci na zadané téma, neomezenou materiálními prostředky. Vzhledem k prostorovým možnostem galerie pak mohl každý účastník přihlásit maximálně tři svá výtvarná díla. Byly stanoveny čtyři věkové kategorie – dvě dětské, jedna pro mládež a jedna pro dospělé. Máme radost, že do všech čtyř kategorií se soutěžící nakonec přihlásili.

Za finanční podporu této akce velmi děkujeme městu Náchod a Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda.

Celkem se do soutěže přihlásilo 65 občanů Náchodska.
O vítězích rozhodovala porota, složená ze zaměstnanců galerie, 13. října.

Výsledkovou listinu najdete ZDE.

Absolutním vítězem letošního ročníku této výtvarné soutěže, kterému byla nabídnuta účast na přehlídce Náchodský výtvarný podzim, se stal Jiří Kroul, absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Porotu přesvědčil třemi klasickými černobílými fotografiemi čtvercového formátu z cyklu Rodinné album, který vzniká od roku 2007 v souvislosti s narozením jeho dcery.

 

vrátit se na začátek této stránky