{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Plastika ve veřejném prostoru

Místo konání: Vestibul Městské knihovny Náchod
Termín konání: 14/06 - 16/09 2012

Druh projektu:

Mezigenerační projekt spolupráce galerie a školy

Mezigenerační projekt "Plastika ve veřejném prostoru" vznikl s cílem podpořit a prosadit spolupráci galerie a školy v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Projekt byl určen žákům 4. tříd ZŠ Komenského a studentům 3. ročníku soukromého střední školy Academie Mercurii v Náchodě.

Cíle:

Primárním cílem mezigeneračního projektu Plastika ve veřejném prostoru bylo vytvořit zajímavý, užitečný, poznávací a výtvarný pilotní program, jehož podstatu tvořila aktivní spolupráce školy a galerie výtvarného umění. Vytvořit určité schéma spolupráce formou intenzivního setkávání žáků čtvrté třídy a středoškolských studentů náchodských škol a získat rodinné příslušníky k úzké spolupráci s dětmi. Dalším očekávaným cílem projektu bylo vysvětlit a přiblížit možné způsoby zábavné i naučné dokumentace sochařských památek výtvarnou cestou, vysvětlit a přiblížit umělecký a historický rozměr těchto památek způsobem týmové a mezigenerační spolupráce. V projektu nemělo být zapomenuto na základní informace typu: proč jsou sochařská díla ve městě kolem nás, jakou roli může hrát výtvarné umění v kolektivní paměti společnosti, ve vzhledu města a jeho historickém rázu, co přináší životu jeho obyvatel. V neposlední řadě probudit  v mládeži prostřednictvím přímého pozorování, fotografování, kreslení či malování především citlivost, vnímavost a tvořivost. Využít vícegenerační paměĹĄový a intelektuální potenciál rodin žáků a studentů, pedagogické možnosti škol a nabídnout školským pedagogům (podle rámcových vzdělávacích programů) odbornou součinnost pro téma mapování historie a současnosti svého bezprostředního životního okolí. 

Zhodnocení projektu po realizaci

Cenným přínosem projektu bylo především to, že tímto způsobem poprvé zpracovává téma plastiky ve městě Náchod. Na zpracování témat se navíc podíleli sami žáci a studenti pod vedením svých pedagogů a pod vedením odborných pracovníků z galerie. Díky jejich práci se široká veřejnost může seznámit s plastikami, kolem kterých dennodenně chodí, a které zůstávají bez povšimnutí. Ĺ˝áci a studenti se naučili pracovat s prameny a zároveň se orientovat při výzkumu v terénu, navazovat kontakt a komunikovat nejen mezi sebou ve skupinách, ale i s pamětníky. V těchto vytvořených skupinkách pracovali žáci a studenti po celou dobu projektu, cílem těchto pracovních skupin bylo mezi účastníky projektu osvojit si klíčovou kompetenci spolupracovat mezi sebou; vést žáky k pozitivní sociální interakci. Velkým kladem kooperativního učení, které bylo na projekt aplikováno je, že spolu mohou žáci a studenti komunikovat po celý stanovený čas. Dostanou se tudíž mnohem častěji ke slovu a mohou rozvíjet své komunikační schopnosti (vyjádřit se, naslouchat a diskutovat). Další důležitou úlohou práce ve skupině byla zodpovědnost za práci v týmu, porozumění a respektování odlišných názorů, zkušeností a potřeb druhých a dodržování určitých pravidel. Pomocí těchto sociálních dovedností se žáci i studenti plánovitě, promyšleně a cíleně učí, což je důležité v osobním i pracovním životě. Nakonec dokázali společnými silami uceleně a kvalitně představit získané informace.

Z hlediska Galerie výtvarného umění v Náchodě a škol došlo k dalšímu kroku spolupráce se školami a objevila se další myšlenka: navázat nejen galerijní výstavy na výuku, ale také propojit činnost galerie a škol mimo prostory budovy galerie. Těžištěm výchovné a vzdělávací práce galerie se postupně stává různorodá nabídka vzdělávacích, výchovných a zážitkových programů pro konkrétní věkovou, sociální či zájmovou skupinu. Ve většině případů jsou připravované programy uskutečňovány v prostorách zámecké jízdárny, kde se návštěvníci setkávají s výtvarným uměním. S výtvarným uměním se ale přece můžeme setkávat i na jiných místech. Rozhodli jsme se alespoň přesunout tento projekt mimo stěny expozice, prozkoumat, jak vnímají mladí lidé své okolí. Tak vznikl projekt „Socha ve veřejném prostoru&ldquo

Výsledkem celého projektu je výstava, jejíž zahájení proběhne dne 14. 6. v 16 hodin ve vestibulu Městské knihovny Náchod. V rámci programu vernisáže vystoupí žáci 4. C ZŠ Komenského Náchod.

 

vrátit se na začátek této stránky