{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Václav Magid / Romaněnko nakreslil koně

Místo konání: Zámecká jízdárna / kabinet kresby, grafiky a fotografie
Termín konání: 07/03 - 21/04 2013

Václav Magid má celkem pochopitelně blízký vztah ke kultuře rodého Ruska. Mladý výtvarník  i kurátor výstav je vybaven značným teoretickým potenciálem, který využívá ve své umělecké činnosti. Jeho tvorba vycházela zprvu z malířských technik, ale postupem času se umělcovo  myšlení posunulo k úsilí o konceptuální vyjádření. Nasvědčují tomu projekty z let 2005 až 2007, kdy se zabýval zkoumáním hranic mezi životem a uměleckým dílem, tedy vztahem mezi estetickým prožitkem a jeho vyjádřením a samotnou lidskou existencí. Od roku 2008 se jeho práce začaly více konfrontovat s literárními a teoretickými odkazy evropské kultury.

vrátit se na začátek této stránky