{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Kamil Mikel / Geometrie světla a stínů

Místo konání: Zámecká jízdárna / ochoz
Termín konání: 27/04 - 16/06 2013

V počátcích vlastní tvorby se věnoval převážně grafickým technikám, s oblibou pak litografii. Od 90. let se začal soustředěně zabývat malbou. Nejprve vznikaly soubory monochromní temperové malby lineárních kompozic na kartonech. Postupem času následovaly série olejových a akrylových obrazů, v nichž autorova ruka kontrolovaně a s koncentrovaných zaujetím vytvářela makrostruktury. Jednotlivé geometrické skladby obrazů, téměř do nekonečna, variují a rozvíjejí postupně jedno téma...až na krajní mez. Někde je čitelná ornamentální inspirace, ovšem bez symbolického významu. Na výstavě, která bude zaměřena na tvorbu posledních let, nebudou chybět ani poslední práce, ve kterých se zabývá trojrozměrným obrazem.

vrátit se na začátek této stránky