{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Romana Rotterová / grafika, tapiserie

Místo konání: Zámecká jízdárna / ochoz
Termín konání: 07/09 - 03/11 2013

Pražská výtvarnice Romana Rotterová (17. 10. 1931 Praha) se narodila v rodině sochaře Leonarda Rottera. V otcově ateliéru zažívala první zkušenosti s výtvarným uměním. Významné bylo pro ni setkání s malířem a grafikem Vratislavem Janem Ĺ˝ižkou, který ji seznámil s grafickými technikami. V 60. letech vytiskla své první grafické listy a její originální grafika upoutala pozornost doma i v zahraničí. I když svými vyjadřovacími prostředky měla blízko k výtvarníkům Nové citlivosti, tvořila vždy stranou a velmi osobitě. Její práce byly pravidelně zastoupeny na prezentacích české grafiky po celém světě. Rok 1968 znamenal v jejím díle zásadní zlom. Romana Rotterová se ocitla v izolaci a až do konce 80. let téměř nevystavovala. Uzavřela se do soukomí, a proto i její tvorba nabývá niterné povahy a velmi střídmou, ale svrchovaně grafickou symbolickou mluvou - černobílou nebo jen s jednobarevnými akcenty - vyjadřuje intimní prožitky a pocity. Náchodská galerie objevitelsky představila v roce 1990 komorní soubor jejich grafických listů ze 60. – 70. let. Dnes však chystá reprezentativní retrospektivou, ale stále opomíjeného díla této pozoruhodné, ale stále opomíjené autorky.

vrátit se na začátek této stránky