{altattrib}

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Přeskočit na: Navigaci | Aktuální sdělení | Aktuální výstavy


novinky na e-mail / © / english
© GVUN 2008
design Ondřej Klos / Podol
code Petr Rapant
Návrat na úvodní stránku Galerie výtvarného umění v Náchodě

Aktuální výstavy

Naše galerie: Mávnutím kouzelného proutku

Místo konání: Galerie výtvarného umění - přízemí jízdárny
Termín konání: 24/01 - 16/02 2014

Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlásila pro občany Náchodska v září loňského roku již 8. ročník výtvarné soutěže „Naše Galerie“, tentokrát s podtitulem Mávnutím kouzelného proutku. Ke vzniku myšlenky stanoveného tématu se staly především podněcující události odehrávající se ve městech náchodského regionu v průběhu loňského roku, které nás postavili před ne vždy příjemnou realitu. Tématem jsme chtěli soutěžícím umožnit, i bez kouzelného proutku, změnit vše, co se jim nelíbí. Jejich úkolem bylo porozhlédnout se po okolí jejich města či obce, vzít do ruky tužku, pastelku, barvy, fotoaparát a navrhnout výtvarně krásnější, čistější a modernější místa, ve kterých by chtěli žít. Do výtvarné soutěže byly zařazeny kresby, malby, grafiky klasické i počítačové, fotografie rovněž klasické nebo digitální, plastiky a objekty. V loňském roce i nově přidaný obor video. Vzhledem k prostorovým možnostem galerie pak mohl každý účastník přihlásit maximálně tři svá výtvarná díla. Byly stanoveny čtyři věkové kategorie – dvě dětské, jedna pro mládež a jedna pro dospělé. Celkem se do soutěže přihlásilo 160 soutěžících, přihlášeno bylo celkem 180 prací. O vítězích rozhodovala porota, která zasedala 16. prosince 2013. Porota, složená ze zaměstnanců galerie a přizvaných hostů – sochaře Štěpána Málka, náchodské výtvarnice a odborné pedagožky na SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Václavy Henclové a Petra Staňka – výtvarného pedagoga na ZUŠ Broumov, porota usilovala vybrat z každé kategorie každého oboru tři nejlepší díla. Nebylo to vždy snadné; v některých oborech se porota rozhodla díla nehodnotit, především pro malý počet přihlášených prací. V některých případech ale udělila navíc i zvláštní ceny poroty. Ve věkové kategorii děti do 6 let, mládež (15–18 let) a dospělí se sešlo méně prací, proto byly tyto věkové skupiny hodnoceny napříč výtvarnými obory. Věková kategorie děti (7–14 let) byla zastoupena dostatečně, především v kresbě a malbě. Dále porota určila jednoho absolutního vítěze celé soutěže, kterému bude nabídnuta účast na 31. Náchodském výtvarném podzimu. Díky uplynulým ročníkům soutěže se podařilo galerii navázat spolupráci s několika výtvarníky, kteří jsou již pravidelně zváni k účasti na Náchodském výtvarném podzimu. Cílem soutěže je především upozornit na existenci Galerie v Náchodě, podnítit tvůrčí činnost dětí i dospělých a účinně je motivovat k výtvarnému myšlení, mapovat tvorbu v regionu, vyhledávat nové osobnosti a představovat jejich tvorbu veřejnosti.

Příští 9. ročník výtvarné soutěže bude pořádán ve spolupráci s městem Náchod, které si v příštím roce bude připomínat několik významných výročí, předně 760 let města Náchoda, 110 let - slavnostního otevření radnice a 100 let - slavnostního otevření divadla. Další ročník výtvarné soutěže, proto bude vyhlášen již na přelomu května a června tohoto roku, aby soutěžící měli dostatek času na zpracování zadaného tématu.

Vítězové:

vrátit se na začátek této stránky